کلیپ آب باد خاک آتش

آب باد خاک آتش

[aparat id=”jAphK”]

کار فرما: شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: کلیپ آب باد خاک آتش ( شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند )