حریم خطوط نفتی

حریم نفتی

[aparat id=”CdZ4W”]

کار فرما: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی


موضوع: نمایشگاهی


توضیحات: حریم خطوط نفتی به سفارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های