مستند سامانه رسانه تعاملی مهر

مستند سامانه رسانه تعاملی مهر

مستند سامانه رسانه تعاملی مهر

[aparat id=”0Vo78″]

کار فرما: رسانه تعاملی مهر


موضوع: فناوری اطلاعات و ارتباطات


توضیحات: مستند سامانه رسانه تعاملی مهر