قرارگاه خاتم الانبیا شرکت نفت و گاز پارس

پارس جنوبی

پارس جنوبی

کار فرما: قرارگاه خاتم الانبیا


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: قرارگاه خاتم الانبیا شرکت نفت و گاز پارس