تیزر دعوت

تیزر دعوت

تیزر دعوت

[aparat id=”Gqlzd”]

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران


موضوع: نفت و گاز و نمایشگاهی


توضیحات: تیزر دعوت به سفارش  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای نمایشگاه نفت گاز پالایش پخش فراورده نفتی