مستند نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

[aparat id=”Thz98″]

کار فرما: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت


موضوع: نمایشگاهی و نفت و گاز


توضیحات: مستند نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی به سفارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در سال ۱۳۹۰