زود قضاوت نکنیم

زود قضاوت نکنیم

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر نمایشگاهی ایران پلاست ۲۵-۲۹ سپتامبر