زود قضاوت نکنیم

زود قضاوت نکنیم

[aparat id=”CeU8u”]

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر نمایشگاهی ایران پلاست ۲۵-۲۹ سپتامبر