همایش انجمن صنفی سی ان جی کشور

همایش CNG

همایش CNG

کار فرما: انجمن صنفی CNG کشور


موضوع: نمایشگاهی و نفت و گاز


توضیحات: تیزرهمایش انجمن صنفی سی ان جی کشور مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای تهران ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۴