تیزر صنعت سی ان جی

CNG

CNG

[aparat id=”KEICn”]

کار فرما: پالایشگاه پخش و فرآورده‌های نفتی


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر صنعت سی ان جی