تیزر خرید ماشین

تیزر خرید ماشین

تیزر خرید ماشین

[aparat id=”FQ4fb”]

کار فرما: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر خرید ماشین از مجموعه تیزرهای CNG