تیزر آسمون با موضوع درست مصرف کنیم

آسمان آبی

[aparat id=”nQ02w”]

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده ها « تیزر آسمون » آسمان رویا های فرزندانمان را سیاه نکنیم. بنزین را درست مصرف کنیم.