پشت صحنه تیزر تبریک عید

پشت صحنه تیزر عید

[aparat id=”PjuUl”]

کار فرما: شرکت ملی گاز ایران


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: پشت صحنه تیزر تبریک عید به سفارش شرکت ملی گاز ایران