مستند نمایشگاهی شرکت پالایش پخش نفت بندر عباس

مستند نمایشگاه شرکت پالایش پخش نفت بندر عباس

مستند نمایشگاه شرکت پالایش پخش نفت بندر عباس

[aparat id=”OMbdj”]

کار فرما: شرکت پالایش پخش نفت بندر عباس


موضوع: نمایشگاهی و نفت و گاز


توضیحات: مستند نمایشگاه شرکت پالایش پخش نفت بندر عباس