کلیپ پرچم

[aparat id=”IdahK”]

کار فرما: کلیپ پرچم


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: کلیپ پرچم ( نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش پتروشیمی )