کلیپ مهرجاودان مجید اخشابی

[aparat id=”y072Y”]

کار فرما: پالایش گاز فجر جم


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: کلیپ مهر جاودان ( مجید اخشابی ) شرکت پالایش گاز فجر جم کاری از کانون محراب