مستند CNG به سفارش شرکت ملی پالایش و پخش

[aparat id=”Ig61q”]

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: مستند CNG به سفارش شرکت ملی پالایش و پخش