شرکت ملی پالایش وپخش فراورده ها – آینده

[aparat id=”EVK7e”]

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: شرکت ملی پالایش وپخش فراورده ها – آینده