ستاد برگذاری هفته روابط عمومی

[aparat id=”5cKH3″]

کار فرما: کانون محراب


موضوع: ارتباطات


توضیحات: اینفوگرافی ( نخستین هفته روابط عمومی جمهوری اسلامی ایران )