دکتر مهدی صفایی در استودیو کروماکی محراب

کار فرما: کانون محراب


موضوع: تیزر تبلیغاتی


توضیحات: دیدگاه دکتر مهدی صفایی مویی و مدیر هولدینگ کانسپت در رابطه با کانون تبلیغاتی محراب