داستان کوتاه عیدانه

کار فرما: کانون محراب


موضوع: برنامه تلویزیونی


توضیحات: داستان کوتاه عیدانه با صدای عیسی زمانی کاری از کانون تبلیغاتی محراب برای شبکه چهار سیما