داستان کوتاه عیدانه ۲

کار فرما: کانون محراب


موضوع: برنامه تلویزیونی


توضیحات:داستان کوتاه عیدانه (درختو/نوشته هوشنگ مرادی کرمانی) با صدای مرتضی هاشم خانلو کاری از کانون تبلیغاتی محراب برای شبکه چهار سیما