تیزر سامانه پاسخگویی به مشتریان

[aparat id=”EuAkv”]

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر سامانه پاسخگویی به مشتریان