تیزر انشاء

[aparat id=”BaVgJ”]

کار فرما: شرکت ملی پالایش و پخش


موضوع: نفت و گاز


توضیحات: تیزر انشاء کاری از کانون محراب