بلاگ

فارسی درست و روان

فارسی درست و روان

«بدین‌وسیله از حضرت عالی دعوت می‌نماید جهت بازدید از غرفه شرکت ….. در بیستمین نمایشگاه صنایع چاپ که از تاریخ ۱ الی ۵ خرداد در محل

ادامه مطلب »