22 دسامبر 2018
مغز های کوچک زنگ زده

بررسی فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

فیلمی که تمام قواعد درام را در برمی گیرد این پنجمین فیلم هومن سیدی بعد از آفریقا،  سیزده، اعترافات ذهن خطرناک من، و خشم و هیاهو […]
11 دسامبر 2018
قیلم آستیگمات

نقد و بررسی فیلم آستیگمات

این دومین فیلم مجید رضا مصطفوی بعد از فیلم خوب انارهای نارس است؛ کارگردان جوان اما خوش ذوق و با تجربه و خلاق که فیلم به […]